Във връзка с писмо вх.№ 243/03.07.2023 г. от ВАдвС , молим да изразите становище в срок до 21.07.2023 г.


img-0001.pdf
pdf, 904 KB