ОТНОСНО ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СЪДЕБНИ КНИЖА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

Във връзка с оптимизиране работата на Окръжен съд – Кърджали,

считано от 17.11.2020 г., молби и документи по дела, както и

иницииращи такива за образуване на съдебни производства (подписани с КЕП),

се подават на ел. поща: delovodstvo_os_kj@mail.bg.

Съдебно деловодство

Окръжен съд – Кърджали

Бул. Беломорски 48

Тел. за справки: 036158815; 0885392199 и 0882713123

e-mail: delovodstvo_os_kj@mail.bg


From: Advokatska kolegia Kardzali [mailto:adv.kak.31@gmail.com]
Sent: Monday, September 21, 2020 4:08 PM
To: Окръжен съд Кърджали