Уважаеми колеги,


На 17.03.2023 г. от 14.00 часа в гр.Пловдив ,бул." 6-ти септември " №167, Съдебна палата ще се проведе работна среща на тема:

Промени в Закона за медиацията - Новата роля на адвокатурата.

Срещата е инициирана от ръководител на Работна група по проект" Въвеждане на задължителна съдебна медиация по Националния план за възстановяване и устойчивост от ВСС."

Присъствието Ви е желателно.Председател:

адв.Христо Караманолов