Кърджали 6600
бул. "България" № 47 ет.3 офис 31

361 62536
adv.kak.31@gmail.com

Елена Кючукова