адв. Филиз Селяхидинова Рюстемова - Председател
Кърджали 6600, бул."България" 47, ет.2, офис 9
тел.: 0887357796
е-mail: filizrustemova@abv.bg


адв. Даниела Атанасова Петрова - основен член
Кърджали 6600, бул."Тракия" № 3
тел.: 0888414842
е-mail: d.petrova@abv.bg


адв. Дария Йорданова Кръпова - основен член
Кърджали 6600, ул."Сан Стефано" № 16А, партер
тел.: 0879099671
е-mail: daria_krapova@abv.bg