адв. Здравко Делчев Ленков - председател
Кърджали 6600, бул."Беломорски" 42
тел.:0889/000642
е-mail: zdravkolenkov1943@yahoo.com


адв. Дария Йорданова Кръпова - основен член
Кърджали 6600, ул."Сан Стефано" 16 А, партер
тел.:0879/099671
е-mail: daria_krapova@abv.bg


адв. Владимир Христов Радичев - основен член
Кърджали 6600, бул."България" 47, ет.3, офис 20
тел.:0886/655626
е-mail: advokat.radichev@gmail.com