адв. Венцислав Стойчев Янев - председател
Кърджали 6600, бул."България" 47,ет.1, офис 2
тел.: 0888/302857
е-mail: venci_ynev@abv.bg


адв. Мухидин Изет Шабан - основен член
Кърджали 6600, бул. " България" 70,ет.2, стая 15
тел.: 0888/427253
е-mail: muhidinn@abv.bg


адв. Димитър Колев Шереметев - основен член
Кърджали 6600, бул. "България" 47, ет.1, офис 5
тел.: 0884/549889
е-mail: sheremetev@mail.bg


адв. Владимир Христов Радичев -основен член
Кърджали 6600, бул."България" 47 ет.3, офис 20
тел.: 0886655626
E-mail: advokat.radichev@gmail .com

адв. Радослав Христов Караманолов -основен член
Кърджали 6600, ул. " Булаир " 6 А
тел.: 0878/173909
E-mail: radoslav17@icloud.com