адв. Димитър Илиев Димитров - председател
Кърджали 6600, ул.”Републиканска” № 26, ет.2;
тел.: 0888062085; 0878728456
е-mail: dimitar_dimitrov_1971@abv.bg


адв. Павел Богомилов Гатев - основен член
Момчилград 6800, ул. "Гюмюрджинска" 37 А
тел.: 0878/597725
е-mail: advpavelgatev@abv.bg


адв. Бисер Митков Самуилов -основен член
Крумовград 6900, ул. “Ал.Стамболийски" 1
тел.: 0878/490774
е-mail: bisersamuilov@abv.bg


адв. Радослав Христов Караманолов -основен член
Кърджали 6600, ул. " Булаир " 6 А
тел.: 0878/173909
E-mail:


адв. Димитър Колев Шереметев - основен член
Кърджали 6600, бул. "България" 47, ет.1, офис 5
тел.: 0884/549889
е-mail: sheremetev@mail.bg