Канцеларията няма да работи от 17.08.2020г. до 21.08.2020г.включително, поради отпуск на техническия сътрудник.

За този период няма да се връчват призовки, книжа и други документи в канцеларията на АК.

При необходимост и неотложност телефон за контакт:

0878177376 - адв. Христо Караманолов - Председател на САК